MANHOLE

+Предимства на продуктите от полимер пясък:

  • Направени от LDPE (Полиетилен с ниска плътност) 70% и 30% кварц пясък;
  • Капакът се затваря плътно в рамката;
  • Не издават шум при преминаване на хора върху тях и/или автомобили;
  • Дълготрайна употреба, не подлежат на корозия;
  • Материал от който са изработени не представлява интерес за кражба, не се използва за вторични суровини;
  • Материалът е с еднороден цвят, не се нуждае от поддръжка или боядисване;
  • Материалът е рециклирана суровина която щади природата;

+Предимства на продуктите от полимер пясък:

Съставът на нашите суровини и технология на производството ни позволява да произвеждаме продукти от полимер-пясък, които да отговарят на изискванията на европейските стандарти (EN 124). Сертификати за продуктите се предоставят от европейските тестови центрове. Също така ние провеждаме редовен контрол на качеството на произведените продукти.